7 lépés az egészséges személyiség kialakításához

Bizalom

Egy alap, melyre az élet épülhet, alapvető feltétele a létezésünknek, amit először az anyával való kapcsolódásban élünk meg. Fenntartása az anya feladata, később a családé. Az anya őszinte odafigyelésén és ráhangolódásán múlik. Nagyon fontos ez a korai kötődési mintázat, mely meghatározza a későbbiekben az önmagunkhoz és a környezetünkhöz való viszonyunkat. Ha bíznak benned, azt tanulod meg, hogy te is bízhatsz magadban, megbízható vagy önmagad és mások számára egyaránt a szeretet adása és elfogadása és a kedvesség is női energia, melyet szintén az anya jelképez. A bizalmas kapcsolódás sérülése esetén magányosság, meg nem értettség, önbizalomhiány, támogatás hiányából adódó kihasználtság, bántás érzés, felesleges vagyok, nem vártatok érzések alakulhatnak ki. Az ősbizalom energiája lesz a segítségünkre a folyamatban, mely segít visszaszerezni a kapcsolatot önmagunkkal, hogy merj kérni, mert nem vagy teher a világ számára. Egy horgony , mely melegítő hatású, növeli aktivitásod, döntőképességed, bátorságod. Feltárul két vágy amiből születtél, a születésed élménye és életed első évének eseményei (kötődési minták kialakulása, érzékelés megjelenése, orális ingerek, szoptatás, rágás élménye.)
Ajánlott önbizalomhiány, bizonytalanság, bizalmatlanság esetén. Ha értetlenség vesz körül, nem találod a helyed a családban, kirekesztettség érzés esetén. Az élet egyik legfontosabb alapját építjük vissza.

Biztonság

A biztonság stabilitást adó erő, férfi energia, mely érezteti, hogy fontos vagy, figyel rád, és készült a megérkezésedre. Fontos a férfi támasz, mind az anya, mind a gyermek számára. Az apa a tartó szerkezet, példát mutat, megbecsül, tisztel, támogat, feltölti a hiányokat, betömi a réseket. Erővel, bölcsességgel, tudással ajándékoz meg és büszkén mutat a világnak, hogy te is bátran mutathasd magad: -Ilyen vagyok-! Ha a kötődés biztonságos, el tud távolodni a szülőtől és felfedezheti a világot. Biztonságban meg tudsz nyílni az érzéseid előtt és meg tudod élni a fájdalmat, el tudod engedni a szomorúságot. A gyerekek az apától azt várják, hogy mutassa az irányt, és harcoljon értük. Feltérképezzük a második életévet, megfigyelések, kérdések időszaka, kijátssza magából az érzéseit és a történéseket. Az akarat kifejezésének kezdeti időszaka, mely ha rendszeresen letörésre kerül, később intenzívebb önérvényesítésben (agresszió) vagy gyenge én határokban, befolyásolhatóságban, motiváció hiányban nyilvánul meg, beletörődik, hogy döntenek helyette, elfojtja igényeit. Nagyon fontos ebben az időszakban a szégyenérzet torz megnyilvánulása, mely hatására fixációk alakulhatnak ki. Az izomműködés az akarat lenyomata, kényszerítő erővel párosulva rombolást végez ami ellentmond a természetes engedékenységnek. Férfi kötelék rendbehozása, bizalom magában és a képességeiben.

 
 

 

Szeretet

A szeretetért nem kell megdolgozni, vagy kiérdemelni, valakivé válnod, hogy megkaphasd. A szeretet az van, az a lényegünk. A legfontosabb, hogy hogyan érzünk magunk iránt. Az önszeretet egy ígéret, hogy akkor is kitartok magam mellet amikor más nem, ítélkezés és elutasítás nélkül fordulsz magad felé. A szülővel való kapcsolat példaértékű, az alap, hogy hogyan viszonyulsz magadhoz, az ő visszajelzéseik alapján, amit tőlük kapsz az lesz a Te szeretet nyelved. A szeretet az egyetemes életerő energiája, amiből vagyunk. Ha hű vagy önmagadhoz a szeretet eszközévé válsz és mindenkihez eljuttathatod, és ők megérintődnek általad. Fontos lelked táplálása, igényeid kielégítése. Te magad vagy a szeretet, aki nem ítéli meg magát és szelíden, elfogadóan közelít önmaga felé. A feltétel nélküli szeretetet először önmagad felé kell érezned utána tudsz csak másokat szeretni. A lélek érzésekben akarja kifejezni magát. Ajándék vagy a környezetednek, segítsük egymást azzá válni, akik valójában vagyunk. Önmagadnak lenni nem más, mint szeretetnek lenni, ha magadat szereted, így érzel mások iránt is. A szeretet egy képesség, tudás amit ha elfeledtél újra lehet tanulni, meg lehet nyílni rá. Az önzés önmagad szeretetének hiánya, önmagaddal kapcsolatos korlátozó hiedelmek és gondolatok. Létezni annyi, mint cselekedni az érzéseink közvetítésével. 3. életév eseményeinek feltárása, a most állapota a legfontosabb. Döntésképesség kialakulása, korlátok kitolásának az időszaka.

Harmónia

Az ember lelke egész, megtalálható benne a női és férfi jelleg egyaránt, ezt újra kell tanulni, hogy egyensúly legyen a két erő között. Fontos, hogy mindkét rész gazdagít minket, a női rész az odaadás, érzékenység, megértés, a férfi rész döntéshozatal, cselekvésre ösztönzés, erő, támasz. A harmónia egyetértés, összekapcsolódás, érzet, hangulat, mely nyugtató hatású. Az egyéni létezés kiegyensúlyozottsága, az egyénre jellemző testi, lelki, szellemi állapot egyensúlya, ennek megtalálása az egészség záloga. A létezés teljes összhangja, amikor az ember a környezetével ellentétek nélküli viszonyban van. A bölcs ember életét átszövő harmónia a szellemi gazdagságának kisugárzása.
Kapcsolati szálak fontossága, kapcsolódási minták, melyek mindkét fél számára nyereségesek  legyenek. Figyelemtér: mire figyel a férfi és mire a nő. Magadra kell megtanulni figyelni elsősorban, aztán másokra, nem fordítva. Az vagy, aki a szívedben vagy, meg kell adnod magad az érzéseidnek. 3. életév eseményei: önálló ötletek megvalósítása, van mindenről saját véleménye, és egyedi humora. Fontos a kiszámíthatóság, rövid távollétek gyakorlása, utánzásos játékok megjelenése.

 

 
 

Hatalom

A hatalom egy képesség, hogy szándékaimat felvállaljam úgy, hogy nem akarom másokkal elfogadtatni, vagy ráerőltetni. Lehetőség a megengedésre, átadva az irányítást egy nagyobb vezetésnek, a Teremtésnek, amivel kapcsolódom és vállalom a folyamatos tanulást a legnagyobbtól. Saját életem és energiám feletti hatalom, éber jelenlét, összefüggések felfedezése, megértések, önmagam büszke vállalása. Békében és harmóniában lenni magammal, nyugalom, gondolati rendezettség. Egy eszköz, mely  megmutatja az utat, lehetőségeket és hasznosulást teremt. Döntő és irányítóerő, mely az élet haladását irányítja és a felelősségvállalást a döntéseinkért. Hatóerő, mely természeti, szellemi, lelki, anyagi jelenségben működik. Figyelem a test jelzéseire 4.életév eseményei, amikor már összehasonlítja magát másokkal. Leoldom vele a korlátokat, melyek megakadályoznak a kiteljesedésben.

Erő

Az erő, amire építhetsz, ami mindent áthat, ez a lényeged. Mely bennünk lakozik, általa változást tudunk elérni, tartást, magabiztosságot ad. Irányított energiaáramlás, testi, lelki, szellemi szinten, mely szabályozható. Érték, mely folyamatosan hatni szeretne. Összekapcsol az eredendőddel, melyből mindig meríthetsz, ha kapcsolatban állsz vele, magadénak érezheted támogatását. Lelki tehetség, mely által valami megvalósul, a küldetésed teljesítéséhez szükséges életerő. Az élet alapvető feltétele Fiúk: küzdelem, harc, kitartás, bátorság. Lányok: kisugárzás, lágyság, álomnő, kacérság. A siker az erők egyensúlyban tartása. A fény megjelenésekor ott az árnyék is. Az erő önfegyelem és önkritika. Aki ráébred erejére azt körbeöleli védőn és tartást adva neki, mint egy láthatatlan kabát. 5.életév eseményei, figyelem tartás, motiváció fejlesztése, csoport munka elsajátítása. ” Az erő legyen Veletek” mindenben.

Öröm

Az öröm derűs lelkiállapot, mely az ember egész lényét átjárja, melyben jó alkotni, teremteni, vágyaink megvalósulása könnyedebb , megemelkedett állapotba emel. Gazdagítja az érzelemvilágunkat. Szerelem magadba és az életedbe, amikor a megvalósulásnak eltűnnek az akadályai, és a végtelenségben létezel, ahol minden lehetséges. Függetlenedés, énerő fokozás, szabadság. Az öröm, bizonyosság, hogy életed vezetve van, elköteleződés, hogy minden rendben lesz és van, elhatározás, hogy mindig magad mellett döntesz és a szereteted túlnőve rajtad egy nagyobb célt szolgál. Az öröm hatalom, magabiztosság, segít az én határok megtartásában, lecsendesíti az elmét. Megengeded magadnak a valódi öröm és elégedettség érzését. Nyitottá és befogadóvá tesz, érzékenyít a megélések elmélyítésére. Aranyszálat sző a környezetünkbe 7. életév eseményei. A gyermek már kortársaihoz kapcsolódik, nem az anyához, személyes terén belül erőteljesebb önkifejezés, amit megenged másoknak is. Biztonságban van aura testében, valamennyi csakrán védőháló van már. Az öröm szárnyalás érzés, melyben kitágult tudatunkat éljük meg rálelve valódi önmagunkra, isteniséggel lát el bennünket. Az öröm legyen lételemük egyike!